คอลลาเจนช่วยกระชับคลอด

เมื่อ คอลลาเจน ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ผิวพรรณย่อมหย่อนยานเป็นธรรมดา รวมทั้งจุดซ่อนแร้นของผู้หญิงด้วย   เรื่องภายในของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ต้องดูแลใส่ใจให้มากยิ่งกว่าภายนอก โดยเฉพาะเรื่องของ ช่องคลอด ไม่กระชับ จุดซ่อนเร้น ซึ่งผู้หญิงหลายคนประสบกับปัญหาผิวบริเวณพื้นที่ส่วนตัว ไม่กระชับ, ช่องคลอด ไม่กระชับ อาจเพราะเกิดจาก การคลอดบุตร แบบธรรมชาติ หรือผิวพรรณหย่อนยานจาก คอลลาเจน ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นก็ตาม หนึ่งในหลายปัจจัยที่ทำให้ ช่องคลอดหย่อนยาน ไม่กระชับ  นั่นมาจาก คอลลาเจน ในร่างกายคนเราลดลง ซึ่งมีผลต่อความชุ่มชื่นของผิวหนังและ ช่องคลอดขาดความกระชับ ด้วยเช่นกัน คอลลาเจน  คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นสายยาว ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างจากสารโปรตีนโดยทั่วไป เช่นเดียวกับเอนไซม์ เส้นใย คอลลาเจน มีลักษณะเป็นสายเกลียวที่มีหน่วยโมเลกุลเกี่ยวพันกันมากมาย โดยปกติผิวหนังจะมี คอลลาเจน  เป็นโครงสร้างอยู่มาก จึงมีแรงสปริงและ ยืดหยุ่น ดีตามไปด้วย คอลลาเจน  นั้นไม่ได้มีอยู่ที่ผิวหนังส่วนนอกเท่านั้น อวัยวะภายในร่างกาย ก็มี คอลลาเจน  เป็นส่วนประกอบอยู่มาก เช่น ผังผืด (Fascia) จุดซ่อนแร้นของผู้หญิง เช่น ช่องคลอด,.. read more →

Share
25 Jun 2017
0 Comment