ประโยชน์ของคอลลาเจน

คอลลาเจนคืออะไร? คอลลาเจน เป็นโปรตีนที่เป็นโครงสร้างหลักของร่างกาย มีปริมาณ 1 ใน 3 ของโปรตีนในร่างกาย โครงสร้างโมเลกุลมีลักษณะเป็นเส้นเอ็นแข็งแรงเเละแผ่กว้าง มีความยืดหยุ่นซึ่งจะช่วยค้ำจุนผิวหนังและอวัยวะภายในไว้ กระดูกและฟันมาจากการรวมกันของ Mineral Crystals และ คอลลาเจน Collagen  เป็นโครงสร้างของร่างกาย ช่วยป้องกันและค้ำจุนเนื้อเยื่อ กระดูกอ่อน ข้อต่อต่าง ๆ เช่น ข้อเข่า ข้อแขน และข้อมือ ข้อต่อกระดูกสันหลัง หรือจุดเชื่อมต่อกับโครงกระดูก เช่นข้อนิ้วมือ  คอลลาเจน Collagen พบได้โดยทั่วไป ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง กล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ และกระดูก เส้นใย คอลลาเจน Collagen  จะสานกันเหมือนเส้นใยที่ถักทอกันเป็นเนื้อผ้า และจะเป็นโครงร่างแห ที่เซลล์ใหม่ๆ จะเจริญเติบโตได้ ในผิวหนัง คอลลาเจน Collagen  เป็นเนื้อหนังที่ให้ความยืดหยุนของโครงร่าง  คอลลาเจน Collagen  ในผิวหนังมนุษย์ ลักษณะเหมือนคอลลาเจน ที่พบในสัตว์  จึงเป็น เหตุผลที่มนุษย์สามารถใช้ คอลลาเจน Collagen .. read more →

Share
07 Sep 2016
0 Comment